Menu Luk

Litotryk er det tætteste du kommer på sund fornuft!

Vi leverer tryksager og alt det andet. Vi er totalleverandører af alle grafiske opgaver.

Vi værner om miljøet
Vi har udviklet vores eget miljømærke, for at synliggøre vores indsats for et bedre miljø. Litotryk København A/S har siden 1996, frivilligt udført et omfattende grønt regnskab.

FSC®-mærkede tryksager
FSC-mærket på tryksager er garanti for at træet i papiret kommer fra skovdrift, hvor der tages hensyn til dyre- og planteliv, samt de mennesker der lever i og af naturen.

En del af fællesskabet
Litotryk er en del af et strategisk samarbejde, som sikrer at vi kan løse alle grafiske opgaver. Tilsammen råder vi over branchens største kapacitet og dækker hele landet.

Trykt i Danmark
Danske trykkerier har gennem flere århundreder arbejdet ud fra stolte og stærke traditioner. Du får derfor en tryksag, der er et håndværk udført i høj kvalitet af veluddannede, faglærte medarbejdere, der kan deres fag.

Vi tager ansvar hele vejen rundt
Danske trykkerier er en del af verdens grønneste grafiske branche. De arbejder under de høje miljøstandarder, vi har i Danmark, tager hensyn til klimaet og har respekt for naturressourcerne. Derudover tager de socialt ansvar.

ClimateCalc
ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. Kun på baggrund af en sådan information kan tryksagskøberen og den grafiske virksomhed foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen før en eventuel neutralisering eller kompensation.